Konto
pełne zieleni!

Otwórz Konto z Kartą i zdecyduj,
jaką część nagrody 300 zł
przeznaczysz na
ochronę przyrody.

Promocja „Przelew dla przyrody” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 2000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 20.10.2019 r.

Zgodnie z Regulaminem zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w promocji

Nagrody

Zdecyduj, którą inicjatywę chcesz wesprzeć:

ikona pierwszego etapu

Celem Fundacji Dziko jest tworzenie Rezerwatów Obywatelskich, czyli prywatnych terenów objętych ochroną, które nie będą przynależeć do państwa, ale do ludzi. Dzięki temu wszyscy będziemy mogli realnie chronić dzikie tereny i zapobiegać dalszemu wymieraniu gatunków.

ikona pierwszego etapu

Jeżurkowo to inicjatywa Fundacji Na Rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt Primum polegająca na ochronie i rehabilitacji jeży oraz zbieraniu środków na budowę szpitala przeznaczonego dla tych zwierzątek.

ikona pierwszego etapu

Fundacja Sendzimira realizuje instalacje oparte na przyrodzie (ang. nature-based solutions). To rozwiązania sprzyjające zwiększaniu retencji krajobrazowej (ogrody deszczowe, niecki retencyjne, ronda infiltrujące, łąki kwietne, wysepki oczyszczające wodę).

Zdecyduj, ile przeznaczysz na wybraną fundację, a ile zatrzymasz w kieszeni

Darowizna dla Fundacji

Nagroda dla Ciebie

Etap 1

Etap 2

0 zł 100 zł 200 zł
100 zł 100 zł 100 zł
200 zł 0 zł 100 zł
300 zł 0 zł 0 zł
Wypłata darowizny w styczniu Wypłata nagrody w grudniu Wypłata nagrody w styczniu
ikona pierwszego etapu

Dodatkowo za każde założone Konto Otwarte na Ciebie, Bank posadzi jedno drzewo!

Promocja „Przelew dla przyrody” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o

Regulamin promocji „Przelew dla przyrody”

Co trzeba zrobić,

żeby wziąć udział w promocji „Przelew dla przyrody” i otrzymać nawet do 300 zł

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Złóż wniosek o otwarcie Konta z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 20.10.2019 r.

ikona rejestracji w promocji

Załóż konto

Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 25.10.2019 r. Pamiętaj o nadaniu PIN’u do Karty!

Niezależnie od tego ile przeznaczysz na wybraną fundację, a ile zatrzymasz w kieszeni należy spełnić następujące warunki:

ikona pierwszego etapu

ETAP 1

(listopad 2019 r.)

Za otwarcie konta oraz min. 5 Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł oraz wykazanie Wpływu/ów min. 1000 zł przyznamy nagrodę, a jeśli zdecydowałeś się wspomóc jedną z inicjatyw, BNP Paribas przekaże darowiznę.

ikona drugiego etapu

ETAP 2

(grudzień 2019 r.)

Wykonując w tym miesiącu min. 5 Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł oraz wykazując Wpływy min. 1000 zł przyznamy nagrodę, a jeśli zdecydowałeś się wspomóc jedną z inicjatyw, BNP Paribas przekaże darowiznę.

1 Rejestracji w promocji „Przelew dla Przyrody” można dokonać od dnia 23.09.2019 r. do osiągnięcia 2000 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 20.10.2019 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Przelew dla przyrody” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 9 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Jak wygląda proces otwierania rachunku?

Aby bezpiecznie otworzyć rachunek, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

Wypełnij wniosek

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

W 3 prostych krokach Bank poprosi Cię o uzupełnienie niezbędnych danych.

ikona rejestracji w promocji

Podpisz umowę

Umowę podpiszesz za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej znajdziesz na umowie o Konto Osobiste oraz w mailu, po aktywacji rachunku.

ikona rejestracji w promocji

Wizyta
kuriera

Przyjedzie do Ciebie kurier, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz wyda Kartę do Konta Osobistego Banku BNP Paribas.

ikona rejestracji w promocji

Korzystaj aktywnie

Aktywuj Kartę i zaloguj się do bankowości internetowej Banku BNP Paribas.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Przelew dla Przyrody”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie przelewdlaprzyrody.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Przelew dla Przyrody”.

Napisz do Organizatora Promocji „Przelew dla Przyrody”: przelewdlaprzyrody@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Przelew dla przyrody” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Przelew dla Przyrody” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: przelewdlaprzyrody@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Przelew dla Przyrody”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie przelewdlaprzyrody.bnpparibasplus.pl , której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Przelew dla Przyrody” trwa do osiągnięcia 2000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 20.10.2019 r.

W Formularzu rejestracyjnym Uczestnik zaznacza kwotę darowizny od 0 zł do 300 zł („Darowizna”) oraz Fundację, na rzecz której Bank dokona tej Darowizny. Różnica między kwotą 300 zł a kwotą Darowizny stanowi wysokość łącznych nagród pieniężnych przekazywanych na konto Uczestnika, zgodnie z § 4 pkt 3 Regulaminu:
- jeśli Uczestnik zaznaczy 0 zł (jako kwotę Darowizny przekazaną przez Bank na rzecz wybranej Fundacji), to pierwszą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 100 zł („Pierwsza nagroda”). Drugą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 200 zł („Druga nagroda”);
- jeśli Uczestnik zaznaczy 100 zł, to Pierwszą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 100 zł. Drugą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 100 zł;
- jeśli Uczestnik zaznaczy 200 zł, to nie otrzymuje Pierwszej nagrody. Drugą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 100 zł;
- jeśli Uczestnik zaznaczy 300 zł, to nie otrzymuje nagród pieniężnych.
Darowizna jest przekazywana wybranej Fundacji po spełnieniu przez Uczestnika warunków do otrzymania nagród.

W przypadku kiedy Uczestnik zaznaczy 300 zł jako kwotę Darowizny musi spełnić warunki do otrzymania nagród aby Darowizna została przekazana przez Bank.

Otrzymanie nagród i/albo przekazanie przez Bank darowizny, w ramach Promocji „Przelew dla Przyrody” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:

Otrzymanie Pierwszej nagrody:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie przelewdlaprzyrody.bnpparibasplus.pl, w tym złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, wybrze Fundacji, do której zostanie przekazana darowizna, wskazania kwoty darowizny do przekazania na rzecz Fundacji, w okresie od dnia 23.09.2019 r. do osiągnięcia liczby 2000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 20.10.2019 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 23.09.2019 r. do 20.10.2019 r. złożenia wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj lub Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Przelew dla Przyrody” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcia Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 25.10.2019 r.
(iii) w listopadzie 2019 r. wykonania łącznie min. 5 Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł oraz otrzymania Wpływu/ów na łączną kwotę min. 1000 zł.

Otrzymanie Drugiej nagrody:
(iv) spełnienia warunków do otrzymania Pierwszej nagrody,
(v) w grudniu 2019 r. wykonania łącznie: min. 5 Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł oraz otrzymania Wpływu/ów na łączną kwotę min. 1000 zł.
(vi) posiadania Konta Osobistego wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy), o którym mowa w Regulaminie promocji „Przelew dla Przyrody” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!